Bamble Turlag

fikk tildelt støtte for gjennomføring av kystvandringer.

Bamble Turlag

Bamble Turlag fikk tildelt kr. 50.000 for gjennomføring av kystvandringer.

Bamble Turlag ble stiftet i 2010 og har ca. 700 medlemmer. Turlaget er tilknyttet DNT Telemark som en av 56 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening. Turlagets formål er å arbeide for et enkelt, allsidig og naturvennlig friluftsliv. Den første oppgaven var å anlegge en kyststi gjennom kommunen som kunne henge sammen med kyststiene i Porsgrunn og Kragerø. En 60 km lang sti ble åpnet i 2012, og etter dette har det vært mye arbeid med forbedringer og vedlikehold. Nøyaktig 9.525 dugnadstimer ligger i etableringen og vedlikeholdt av kyststien frem til nå. Basert på tellinger over flere år, er det årlig mot 150.000 mennesker som går kyststien.

Turlaget ønsket at også andre grupper av befolkningen blir kjent med kyststien; personer som søker opplevelser som inneholder mer enn bare god mosjon, som for eksempel lokalhistorie og andre kulturopplevelser. Med utgangspunkt i dette og start på Hydrostranda la foreningen opp til en tre timers rundvandring, med stopp underveis for historiefortellinger, matpause og enkelte tablåer. 

I uke 34 ble det gjennomført fem 7 km lange vandringer med Grenland Friteater med 35 deltakere hver gang. Underveis var det tablåer og informasjon om kystkultur, geologi og historie fra denne del av Bamble kommune. Vandringene ble ledsaget av musikk på fløyte og saksofon av Guttorm Guttormsen som gjorde opplevelsen tidvis rent magisk. Vandringene ble fulltegnet på et par dager, og fikk god omtale i lokale medi. Les mer her: En annerledes vandring på kyststien - DNT