Frivillighet er en grunnpilar i gode lokalsamfunn

Vi heier på dere!

Frivillighet er en grunnpilar i gode lokalsamfunn

Vi heier på dere!


Hva hadde vi i Norge vært uten ildsjeler som jobber frivillig for å bidra til lokalsamfunnet vårt. Følgende statistiske tall viser hvor stor og viktig frivilligheten er:

  • Den arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142.000 årsverk (SSB's satelittregnskap for frivillig sektor 2020).
  • 55% av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2021)
  • 78% av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, 48% er medlem i minst to organisasjoner (SSB's Levekårsundersøkelse 2020)

Dette er imponerende tall som forteller både om innsatsen og betydningen frivilligheten har. 
I Bamble og Kragerø kommune er det tilsammen nær 200 frivillige lag og foreninger som bidrar til lokalsamfunnet. 

Sparebankstiftelsen Skagerrak ønsker å støtte opp den viktige jobben disse lag og foreninger gjør. Vi gleder oss til å være del av nye aktiviteter og prosjekter i årene som kommer.