Hva sier ordførerne våre om Sparebankstiftelsen Skagerrak?

"Dette er noe av det største som har hendt Kragerø på flere tiår."

Hva sier ordførerne våre om Sparebankstiftelsen Skagerrak?

 

«Dette er ikke mindre enn starten på en ny æra.  Med Skagerrak Sparebank nye stiftelse som nå lanseres vil lokalsamfunnet få et betydelig løft. Stiftelsen blir en betydelig aktør som løfter blant annet frivillige lag- og organisasjoners muligheter til å iverksette samfunnsnyttige prosjekter i kommunen og regionen.  Dette er utrolig bra og fra kommunens side hilser vi stiftelsen hjertelig velkommen. Dette er stort og jeg vil takke banken for initiativet og ønsker lykke til med arbeidet!»

Med hilsen
Hallgeir Kjeldal
Ordfører Bamble kommune

 

«Det at Skagerrak Sparebank har valgt å opprette en stiftelse med formål om å styrke frivilligheten og være en aktiv aktør i vår region er noe av det største som har hendt Kragerø på flere tiår. Vi er utrolig tilfreds med dette og ser fram til et godt samarbeid og mye positivt for kommunens innbyggere. Her vil vi som kommune og region få et løft som andre bare kan misunne oss. Stor takk og lykke til med arbeidet.»

Med vennlig hilsen
Grunde Wegar Knudsen
Ordfører Kragerø kommune