Ledelse, styret og generalforsamling er på plass.

Sparebankstiftelsen Skagerrak gleder seg til å endelig være i gang for det beste for Kragerø og Bamble.

Hvem er vi i stiftelsen?

Styret og daglig ledelse i Sparebankstiftelsen Skagerrak er utoålmodig etter å komme i gang. Det er derfor svært gledlig at vi kan starte opp vår første søknadsrunde i starten av 2023.

Les mer om oss her