Redningsskøyta RS32 Kragerø

en investering i et stykke norsk historie for barn- og ungdomsarbeid i Kragerø.

Redningsskøyta RS32 Kragerø

RS 32 Kragerø var en av Redningsselskapets redningsskøyter siden 1920. Nå har Sparebankstiftelsen Skagerrak kjøpt skøyta som skal skape mye glede for alle - barn, ungdom og voksne - i Kragerø.

Sentrale samarbeidspartnere i dette prosjektet er Kragerø Kystlag og Sjøspeiderne i Sannidal.
Skøyta skal driftes av Foreningen RS32 Kragerø som ble stiftet den 12. juni og skal stå til disposisjon for alle lag og foreninger i Kragerø. 


Historie til RS32 Kragerø kort fortalt

Skøyta ble bygget i 1920 i Risør etter tegninger av Colin Archer og er av Vardø/Solli-typen.

Kvinnenes innsats var alltid av stor betydning for NSSR og i Kragerø ble det stiftet en egen kvinneforening for redningssaken. Store deler av midlene til skøyta ble samlet inn av damene i "Redningen" i Kragerø, og skøyta fikk derfor navnet «Kragerø». Hun var i tjeneste i 40 år og rakk på den tiden å redde 37 menneskeliv og ga bistand til 1.275 fartøyer. Under krigen transporterte hun flyktninger til Sverige og bistod som minesveiper etter krigen.

Skøyta var i privat eie siden 1960 og ble solgt til USA. Etter noen år i USA kom 1995 Olav Bjørshol over skøyta, fikk hun hjem til Norge og totalrestaurerte skøyta. Siste eiere var Kathinka Gyllenhammer og Knut Nilsen som tok godt vare på skøyta de siste årene, samt seilte til Nord Norge i 2020 da skøyta fylte 100 år. Nå blir Sparebankstiftelsen Skagerrak ny eier og skøyta skal for første gang være stasjonert i Kragerø.


RS32 Kragerø til Kragerø

Bak Foreningen RS32 står det mange personer med gode intensjoner om å videreføre kunnskap, historie og tradisjon som er dypt forankret i den Norske Folkesjel.

Vi gleder oss stort til å få skøyta, med mye norsk historie i bagasje, «hjem til Kragerø» og håper mange får glede av å være ute på sjøen. Skøyta skal brukes som verktøy til barn- og ungdomsarbeid og voksenaktiviteter. Er det for å lære om seiling og sikkerhet til sjøs eller for å oppleve naturen og fokus på sosiale aktiviteter.


Vi oppfordrer alle til å melde seg inn i Foreningen RS32 Kragerø

Ved interesse, ta kontakt med Trond Stensvold, mobil: 90 94 80 79, e-post: trondstensvold@hotmail.com