Samarbeid med USN

for "Bærekraftig innovasjon og verdiskaping i kystbasert reiseliv".

Samarbeid med USN

Gladnyhet: Nå har vi i Sparebankstiftelsen Skagerrak inngått en samarbeidsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge som skal styrke reiselivsnæringen i Bamble og Kragerø.

Reiselivsnæringen er av stor betydning for begge kystkommunene. Derfor har vi definert et av våre store satsingsområder som langsiktig utvikling og styrking av reiselivet. Gjennom avtalen med Universitetet i Sørøst-Norge har vi lagt en viktig grunnpilar for dette omfattende prosjektet. Samarbeidet, som støttes med 4,5-5 millioner kroner, går ut på:

  • å etablere både kurs- og utdanningstilbud som skal styrke næringslivet i Bamble og Kragerø
  • å opprette en doktorgradsstilling som skal forske på bærekraftig innovasjon og verdiskaping i kystbasert reiseliv

Samarbeidet vil fokusere på kompetanseheving og utvikling av helårsturisme. USN vil tilrettelegge for masteremner innenfor sirkulærøkonomi, med studiepoeng og kortkurs i opplevelsesdesign og produktutvikling.

Næringsforeningene i Bamble og Kragerø har de siste årene lagt mye arbeid i å styrke og utvikle reiselivsnæringen. Gjennom samarbeidet med USN ønsker vi å støtte fortsettelsen og videreutviklingen av dette gode arbeidet. Samfunnsutviklingen er avhengig av et godt samspill mellom det akademiske, næringslivet og det offentlige. Vi håper at mange vil benytte seg av tilbudet om kompetanseheving, når dette er på plass.

På tatt av Kari-Ane Hiis Hansen bildet (fra venstre): Daglig leder i Sparebankstiftelsen Skagerrak, Jon Guste Pedersen / Viserektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Christian Bogen / Daglig leder i Kragerø Næringsforening, Janna Pihl / Daglig leder i Bamble Næringsforening, Mette Lilleberg.