Stathelle Fotball

Stathelle Fotball fikk tildelt støtte for innkjøp av utstyr til "Lek med ball"-aktivitetsprosjektet

Stathelle og Omegn idrettslag

Stathelle Fotball fikk tildelt kr. 55.000 til innkjøp av utstyr for "lek med ball".

Lek med ball er et aktivitetsprosjekt for barn i 4-6 års alderen. Formålet med aktiviteten er å gi barn i Bamble et fritidstilbud i trygge rammer. Å introdusere barn tidlig for organisert lagidrett/aktivitet bidrar å bygge sterkere motoriske og sosiale evner. Her vil barna øve på å ta enkle beskjeder, utvikle koordinasjon, leke og forhåpentligvis skape nye vennskap. Målet med aktiviteten er å innføre ballspill inn i leken og skape et samhold på tvers av barnehage krets. 

"Vi vil takke Sparebankstiftelsen Skagerrak for støtte til baller og utstyr! Vi er veldig glad for å ha dere med på laget, tusen takk for at dere bidrar til at Barnehagebarna i Bamble kan et aktivt møtepunkt for miljøskaping og mestring".

Tilbudet er et gratis tilbud for alle barnehagebarn i Bamble – her blir du tatt imot med åpne armer.
Det er gjennomsnittelig 48 barn som synes det er gøy med "lek med ball" og møter opp i Skjærgårdshallen.

Prosjektet vil også gi mulighet til rekruttering av ungdomstrenere i klubben, gi dem trenerutdanning og en arena for egenutvikling. Foreldrene skal også bidra som trener-/assistent.

Nytt etter sommeren er at Stathelle fotball har inngått et samarbeid med fotballkretsen. Prosjektet heter «Uefa Disney Playmakers». Enkelt forklart så skal barna leke at de er karakterer i en disneyfilm, løse oppgaver, samarbeide og ha det gøy – med ball. Så denne høsten skal det leves leken med ball gjennom filmen «VAIANA».