Ungdomsbase Kragerø Stasjon

Ungdomsbase Kragerø Stasjon

Ungdomsbase Kragerø Stasjon fikk tildelt støtte på kr. 60.000 til basketkurv, oppussing og spill.

Ungdomsbase Kragerø Stasjon er en foreldredrevet frivillig forening med formål om å gi barn og unge et sted å være i Kragerø Stasjon. Hovedmålgruppen er barn mellom 10 og 20 år. Ungdomsbasen holder åpent minst en dag i uken og har omlag 150 faste brukere. Besøket på enkeltdager varierer fra 20 til 60, mens større events som for eksempel Halloween ble det samlet mange hundre deltakere. Alt arbeid utført av voksne på basen gjøres frivillig.

Midlene som ble søkt om gjelder støtte til enkel oppussing av overflatene i to nye rom: kjellerrom til bordtennis o.l. og hjørnerom til "hule" for de eldste ungdommene. Oppussingen vil gjennomføres sammen med ungdommene selv, med veiledning av kunstner Lise Bottolfs og arkitekt David Løffler.

Samtidig er det stor pågang på Playstation-aktivitetsstasjonen at det skal installeres to til slike så opp til 12 barn kan spille samtidig.

I tillegg er det behov for en basketkurv og supplement av utslitt spillutstyr: bordtennisracketer, basketballer, brettspill osv. 

Støtte bidrar til at treffsted i sentrum føles oppdatert og interessant for de unge. Tilbudet er et supplement til andre ungdomstilbud i kommunen, og det legges vekt på å ha åpent dager og tider med udekket behov. For tiden er lørdag ettermiddager den faste dagen. På denne måten bidrar Ungdomsbasen også til et levende sentrum, og at ungdommene som måtte "henge" i sentrum skal vite at de alltid har et sted de er velkomne!