Søk støtte

Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere eller ønsker du tilskudd til ditt lag eller forening kan du søke her.

Breddegave

Ønsker du å søke tilskudd til ditt lag eller din forening? Slike gaver kan du søke om to ganger i året. Fristen for vår første søknadsrunde har gått ut 15. februar. Neste søknadsfrist vil kunngjøres snart.
Les mer om breddegaver.

Søk breddegave

Prosjektgave

Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere? Søknaden kan sendes inn hele året. Vi er spesielt opptatt av å støtte prosjekter som bidrar til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.
Les mer om prosjektgaver.

Søk prosjektgave

Hva er prioritert? 

Sparebankstiftelsen Skagerrak prioriterer gaver til tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet i Kragerø og Bamble fremfor kortvarige aktiviteter, arrangementer og prosjekter. I tillegg vil lokalt forankrete prosjekter prioriteres fremfor større, fylkesdekkende/regionale prosjekter. Våre prioriterte gaveområder er:

 • Kunst og kultur
 • Samfunn, utvikling og sosiale tiltak
 • Idrett og friluftsliv
 • Kompetanse, utdanning og forskning
 • Nærings- og stedsutvikling
 • Klima, miljø og naturvern

Hva er ikke prioritert? 

 • Politiske partier eller formål som kan utnyttes i politisk sammenheng.
 • Næringsvirksomhet eller prosjekter i regi av kommersielle selskap der det ikke er tydelig  avklart hvordan selskapet håndterer et eventuelt overskudd i prosjektet, eller der det er uklart om det ligger kommersielle interesser bak.
 • Typiske offentlige oppgaver.
 • Lukkete medlemsorganisasjoner.
 • Prosjektsøknader om ren driftsstøtte (lønn, husleie og andre driftskostnader) vil normalt ikke bli innvilget.

Les mer om vår gavepolicy

 

 

Om breddegave

Ønsker du å søke om tilskudd eller midler til ditt lag eller din forening, så kan du søke om breddegave. Vi åpner opp for søknader to ganger i året.

 • Alle som har et organisasjonsnummer kan søke
 • Søknaden må sendes innenfor søknadsperioden
 • Fortell oss om dine aktiviteter og planer, hva du ønsker støtte til og på hvilket beløp

Søk breddegave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om prosjektgave

Prosjektgaver gis til planlagte små og store tiltak eller prosjekter som du/dere ønsker å realisere. Nyttig informasjon til deg som skal søke om prosjektgave:

 • Alle som har et organisasjonsnummer kan søke.
 • Prosjektgave kan søkes om hele året, her finnes det ingen frister
 • Ha prosjektbeskrivelse, årsregnskapet, prosjektbudsjett, finansierings- og fremdriftsplan klar  

Søk prosjektgave

Prioriterte formål er: 

 • Prosjekter som er rettet mot barn og ungdom.
 • Organisasjoner som drives av frivillige.
 • Prosjekter som har klare mål og visjoner.
 • Prosjekter og tiltak som er bærekraftige uten stiftelsen over tid.

Søknadstips

 • Sjekk kriteriene for tildeling på forhånd. 
 • Skriv kortfattet og poengtert om prosjektet du søker støtte til.
 • Beskriv så godt som mulig hvorfor prosjektet anses viktig og forventninger til positive effekter av det.
 • Lag et realistisk budsjett og legg ved en tydelig finansieringsplan.
 • Ikke last opp samme vedlegg flere steder.

            Flere nyttige tips finner du her