Søk støtte

Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere eller ønsker du tilskudd til ditt lag eller forening kan du søke her.

Breddegave

Ønsker du å søke om et mindre tilskudd til ditt lag eller din forening? Slike gaver - som typsik ligger mellom 5.000 og 30.000 kroner - kan du søke om to ganger i året. Neste søknadsperiode er 01.09. - 30.09.2024 
Les mer om breddegaver.

Søk breddegave

Prosjektgave

Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere eller ønsker du å søke om et større gavebeløp til ditt lag eller din forening? Søknaden kan sendes inn hele året. Vi er spesielt opptatt av å støtte prosjekter som bidrar til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet. Les mer om prosjektgaver.

Søk prosjektgave

Hva er prioritert? 

Sparebankstiftelsen Skagerrak prioriterer gaver til tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet i Kragerø og Bamble fremfor kortvarige aktiviteter, arrangementer og prosjekter. I tillegg vil lokalt forankrete prosjekter prioriteres fremfor større, fylkesdekkende/regionale prosjekter. Våre prioriterte gaveområder er:

 • Kunst og kultur
 • Samfunn, utvikling og sosiale tiltak
 • Idrett og friluftsliv
 • Kompetanse, utdanning og forskning
 • Nærings- og stedsutvikling
 • Klima, miljø og naturvern

Hva er ikke prioritert? 

 • Politiske partier eller formål som kan utnyttes i politisk sammenheng.
 • Næringsvirksomhet eller prosjekter i regi av kommersielle selskap der det ikke er tydelig  avklart hvordan selskapet håndterer et eventuelt overskudd i prosjektet, eller der det er uklart om det ligger kommersielle interesser bak.
 • Typiske offentlige oppgaver.
 • Lukkete medlemsorganisasjoner.
 • Prosjektsøknader om ren driftsstøtte (lønn, husleie og andre driftskostnader) vil normalt ikke bli innvilget.

Les mer om vår gavepolicy

 

 

Om breddegave

Ønsker du å søke om tilskudd eller midler til ditt lag eller din forening, så kan du søke om breddegave. 

 • Vi åpner opp for søknader to ganger i året: 01.03.-31.03. og 01.09.-30.09.
 • Alle som har et organisasjonsnummer kan søke
 • Søknaden må sendes innenfor søknadsperioden
 • Fortell oss om dine aktiviteter og planer, hva du ønsker støtte til og på hvilket beløp
 • Et typisk beløp for breddegaver ligger mellom kr. 5.000 og kr. 30.000

Søk breddegave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om prosjektgave

Prosjektgaver gis til planlagte små og store tiltak eller prosjekter som du/dere ønsker å realisere. Nyttig informasjon til deg som skal søke om prosjektgave:

 • Alle som har et organisasjonsnummer kan søke.
 • Prosjektgave kan søkes om hele året, her finnes det ingen frister
 • Ha prosjektbeskrivelse, årsregnskapet, prosjektbudsjett, finansierings- og fremdriftsplan klar  

Søk prosjektgave

Prioriterte formål er: 

 • Prosjekter som er rettet mot barn og ungdom.
 • Organisasjoner som drives av frivillige.
 • Prosjekter som har klare mål og visjoner.
 • Prosjekter og tiltak som er bærekraftige uten stiftelsen over tid.

Søknadstips

 • Sjekk kriteriene for tildeling på forhånd. 
 • Skriv kortfattet og poengtert om prosjektet du søker støtte til.
 • Beskriv så godt som mulig hvorfor prosjektet anses viktig og forventninger til positive effekter av det.
 • Lag et realistisk budsjett og legg ved en tydelig finansieringsplan.
 • Ikke last opp samme vedlegg flere steder.

            Flere nyttige tips finner du her