1. Om søkerenBeskriv eventuelle spesielle aktiviteter og / eller planer i nærmeste fremtid som gjør at dere har spesielt behov for midler. Fyll også gjerne inn et beløp dere ønsker å søke om.

Bare organisasjoner med organisasjonsnummer kan søke. Legg inn organisasjonsnummer her

2. Medlemmer

3. Informasjon fra siste årsregnskap

4. Kontonummer *

Fyll inn kontonummer som skal benyttes for innbetaling.

5. Kontaktperson

Fyll inn navn og adresse til den som søker. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.

6. Samtykke