218

gaver tildelt
siden oppstart

19,5

mill. kr. tildelt
siden oppstart

Prosjektgaver

Breddegaver

Prosjektgaver

Bamble Kommune
Kr. 25 000,-

til gjennomføring av søndagsvandring på Langøya

Bamble Kommune
Kr. 100 000,-

til sommeraktiviteter i Cudriosgate 3

Kragerø Kommune Helse Og Omsorg
Kr. 30 000,-

til El-sparkesykler for ute-teamet

Kragerø Næringsforening (Knf)
Kr. 71 000,-

til innbyggerundersøkelse og handelsanalyse

Frydensborg Ii Borettslag
Kr. 60 000,-

til oppgradering av nærmiljøanlegg

Monster As
Kr. 200 000,-

til innspilling av "Bjørnis" i Bamble

Langesund Vel
Kr. 138 765,-

til oppgradering av Bedehusparken

Langesund Og Omegns Sjømannsforening
Kr. 25 000,-

til jubileumsbok

Bamble Turlag
Kr. 100 000,-

til teatervandringer på Kyststien 2024

Langesund Internasjonale Seilskute Festival
Kr. 75 000,-

til Seilskutefestival i Langesund 2024

Bamble Næringsforening
Kr. 45 000,-

til etablering av bedriftsnettverk

Langesund I.f. Fotballgruppe
Kr. 100 000,-

til "Jenteprosjektet"

Berg-Kragerø Museums Venner
Kr. 200 000,-

til gjennomføring av prosjekt "MOT"

Bamble Næringsforening
Kr. 250 000,-

til oppstartsstøtte

Sannidal Idrettslag
Kr. 12 000,-

til nøytrale drakter for Gutter 12. Samarbeid Sannidal, Helle, Kragerø og Levang

Kiils Vel
Kr. 200 000,-

til oppgradering av Kil lekeplass og nærmiljøanlegg

Kragerø Demensforening
Kr. 160 000,-

til paviljong på Marienlyst Sykehjem

Wrightegaarden Langesund As
Kr. 45 000,-

til gratis barneforestillinger

Mental Helse Bamble
Kr. 65 000,-

til inneaktiviteter

Stathelle Og Omegn Idrettslag
Kr. 460 000,-

til oppgradering av innendørs møteplasser

Rønholt Paintball
Kr. 25 000,-

anskaffelse av utstyr for utlån

Kragerø Fotoklubb
Kr. 30 000,-

til utstilling av "Kragerøpotretter"

Kalstad Ii Borettslag
Kr. 60 000,-

til oppgradering av nærmiljøanlegg

Vestmar Idrettslag
Kr. 200 000,-

til etablering av skileikpark

Kragerø Vannpoloklubb
Kr. 60 000,-

til flytende mål

Bamble Næringsforening
Kr. 30 000,-

til miljøsertifisering av medlemmer

Foreldrerådets Arbeidsutvalg Kragerøskjærgården Montessoriskole
Kr. 25 000,-

til oppgradering av utemiljø

Bamble Idrettsforening
Kr. 750 000,-

til utvikling av aktivitets- og idrettssenter

Helle Idrettsforening
Kr. 65 000,-

til gjennomføring av GRATIS fotballskole for barn og unge.

Øvre Eik-Korsalen Velforening
Kr. 65 000,-

til anskaffelse av utstyrsbod ved fotballbanen, Tysker'n

Bamble Kommune
Kr. 400 000,-

til gjennomføring av skyttelbåttjeneste mellom Langesund og Langøya 2024

Jomfruland Nasjonalparksenter As
Kr. 200 000,-

til anskaffelse av utstyr for undervisning, opplæring og informasjon i Nasjonalparken

Kragerø Live!
Kr. 278 559,-

til anskaffelse av utstyr for streaming, utstyr til scene og temakvelder

Maistanga Borettslag
Kr. 40 000,-

til oppgradering av lekeapparater på lekeplassen

Bamble Hagelag
Kr. 116 900,-

til anskaffelse av benker og videre oppgradering av hagen på Eik Gård

Levangsheia Velforening
Kr. 45 000,-

til flytting av lekeskulptur fra barnehagen til oppvekstsenter på Levangsheia

Kragerø Frivillig Sentral
Kr. 250 000,-

til gjennomføring av aktiviteter på flerbrukshuset - Kragerø Stasjon

Sjøsprøyt
Kr. 250 000,-

til gjennomføring av aktiviteter for barn i 2024

Stathelle Og Omegn Idrettslag
Kr. 400 000,-

til ferdigstillelse og oppgradering av baneanlegg

Bamble Kommune
Kr. 300 000,-

til anskaffelse av trådløse mikrofoner

Sannidal Idrettslag
Kr. 30 000,-

til anskaffelse av strøapparat til traktoren

Bamble Brass
Kr. 15 000,-

til sommerkonsert på Dampskipskaia

Kragerø Næringsforening (Knf)
Kr. 40 000,-

til gjennomføring av Påskebadet 2024

Frelsesarmeen
Kr. 25 000,-

til støtte for Gatefotballen i Kragerø. Kjøp av Jonny Andvik's maleri av Thore Sveberg

Kragerø Næringsforening (Knf)
Kr. 3 000,-

til aktiviteter 8 mars

Øya Vel
Kr. 80 000,-

til nytt rekkverk til Veten

Langesund Rotary Klubb
Kr. 10 000,-

til gjennomføring av idrettsleker

På Kanten - Den Norske Filosofifestival I Kragerø
Kr. 200 000,-

til gjennomføring av festival 2024

Bamble Turlag
Kr. 140 000,-

til etablering av historiske informasjonstavler ved kyststien

Stathelle Og Omegn Idrettslag
Kr. 200 000,-

til innebandyklubben for anskaffelse av en storskjerm i Skjærgårdshallen

Bamble Russerevy2024
Kr. 30 000,-

til russerevy

Velforeningen Kragerø Sentrum
Kr. 15 000,-

Støtte til etablering

Telemark Bedriftsidrettskrets
Kr. 80 000,-

til gjennomføring av Kragerø Sommerløp 2024

Rugtvedt Og Rønholt Skolekorps
Kr. 70 000,-

til anskaffelse av instrumenter

Stathelle Og Omegn Idrettslag
Kr. 25 000,-

til anskaffelse av utstyr til rensing av kunstgressbanen

Livsparken
Kr. 75 000,-

støtte til lys i Livsparken på Stabbestad

Bamble Kommune
Kr. 150 000,-

støtte til ulike aktiviteter

Kragerø If Fotball
Kr. 250 000,-

støtte til nytt LED lysanlegg på stadion

Kragerø Vannpoloklubb
Kr. 29 000,-

støtte til drift

Øvre Eik-Korsalen Velforening
Kr. 395 000,-

støtte til etablering av nærmiljøanlegg

Bamble Hagelag
Kr. 58 000,-

støtte til anskaffelse av utebenker på Eik Gård

Terje Trønder Terje Johannessen
Kr. 40 000,-

støtte til gjennomføring av julekonsert til inntekt for Frelsesarmeen

Kragerø Turlag
Kr. 315 000,-

støtte til utbedringer på Jambakkhytta

Kragerø Seilforening
Kr. 125 000,-

støtte til anskaffelse av båter

Kragerø Faste Billedgalleri
Kr. 70 000,-

til gjennomføring av barn- og ungdomsrelaterte aktiviteter

Kragerø Speidergruppe
Kr. 80 000,-

til digitalisering av historisk arkiv

Kragerø Kunstskole As
Kr. 100 000,-

til prosjekt "Fagskole"

Kragerø Kommune
Kr. 50 000,-

til etablering og gjennomføring av Natteravn i Kragerø

Stathelle Og Omegn Idrettslag
Kr. 80 000,-

til anskaffelse av utstyr for etablering av 3'er baner

Museets Venner I Bamble
Kr. 500 000,-

til oppgradering på Eik gård

Thomesheia Velforening
Kr. 250 000,-

til oppgradering av "Langjordet" til en bydelspark

Kragerø Live!
Kr. 50 000,-

til gjennomføring av Kragerø Pride 2023

Julie Barfod
Kr. 30 000,-

til kultur og musikkfestival i Langesund

Langesund Internasjonale Seilskute Festival
Kr. 200 000,-

til gjennomføring av festival og medseileraktivitet for ungdom

Kragerø Næringsforening (Knf)
Kr. 40 000,-

til etablering av Kittelsennettverk

Kragerø Normisjon
Kr. 25 000,-

til utstillingen Kragerø og Malerne 2023

Bamble Turlag
Kr. 50 000,-

til kulturopplevelser på Kyststien 2023

Kragerø Frivillig Sentral
Kr. 150 000,-

til aktiviteter på Stasjonen

Kragerø If Fotball
Kr. 105 100,-

til innkjøp av overflaterenser for kunstgressbanen

Kragerø Skolekorps
Kr. 150 000,-

til anskaffelse av nye flotte uniformer

Bamble Kommune
Kr. 300 000,-

til vannpark i Krogshavn

Rønholt Paintball
Kr. 91 878,-

til utskiftning av tak og lys på klubbhus

Helle Idrettsforening
Kr. 500 000,-

til bytte av kunstgressdekke på Hellebanen

Stathelle Og Omegn Idrettslag
Kr. 55 000,-

til anskaffelse av utstyr i forbindelse med oppstart av nytt tilbud "Lek med ball".

Kragerø Barneteater
Kr. 120 000,-

til anskaffelse av moderne utstyr til lyd, lys og bilde.

Kragerø Basketballklubb
Kr. 200 000,-

til anskaffelse av lysanlegg i forbindelse med opparbeidelse av utendørs basketbane i Livsløpsparken.

Kragerø Kystlag
Kr. 65 830,-

til anskaffelse av digitalt navigasjons- og sporingssystem (AIS).

Telemark Bedriftsidrettskrets
Kr. 20 000,-

til gjennomføring av "10 på Topp" i Kragerø 2023

Kragerø Badstuforening
Kr. 200 000,-

til både oppgradering og vedlikehold av den flytende badstuen

Stathelle Og Omegn Idrettslag
Kr. 300 000,-

til anskaffelse av en ny traktor for å opprettholde vinteråpen fotballbane

På Kanten - Den Norske Filosofifestival I Kragerø
Kr. 25 000,-

til gjennomføring av Filosofifestivalen 2023

Stathelle Musikkorps
Kr. 250 000,-

til anskaffelse og oppgradering av instrumenter og uniformer

Kragerø Demensforening
Kr. 200 000,-

til innkjøp av elektrisk sykkeltaxi til bruk for pårørende og ansatte

Kragerø If Turn
Kr. 90 000,-

til anskaffelse av turnutstyr for å kunne opprettholde og utvikle turngruppa

Vestmar Idrettslag
Kr. 75 000,-

til innredning og utstyr til den nyopprettete mekkegruppen i Sannidal

Bamble Kommune
Kr. 49 500,-

til prosjektet "Trygg på vannet" og et utvidet opplegg rundt Båtførerprøven for ungdom

Bamble Kommune
Kr. 75 000,-

til innkjøp av mekkebil og div. utstyr til mekkeklubben på Rønholt

Sannidal Idrettslag
Kr. 150 000,-

til forskjellige lekeapparater på idrettsanlegget på Kolbånn

Frøken Henriette Homanns Legat - Berg-Kragerø Museum
Kr. 100 000,-

til nytt tak på hovedbygningen på lystgården

Bamble Næringsforening
Kr. 400 000,-

til etablering og drift i oppstartsfasen av Bamble Næringsforening.

Langesund Idrettsforening
Kr. 500 000,-

til nytt kunstgressdekke og utvidelse av snødeponiet på Slåttnes

Asdal Og Surtebogen Velforening
Kr. 107 500,-

til nytt LED lys i lysløypen

Stathelle Skolemusikkorps
Kr. 200 000,-

til anskaffelse av flere nye instrumenter

Kragerø Idrettsforening
Kr. 100 000,-

til energiøkonomiserende tiltak i klubbhuset

Sjøsprøyt
Kr. 200 000,-

til gjennomføring av arrangementer, bl. a. Sjøsprøytfestivalen

Stiftelsen Kragerøakademiet
Kr. 43 500,-

til kjøp av utstyr til prosjektet "Golf for alle" i gymsalen på Årø skole

Frelsesarmeen
Kr. 70 000,-

til innredning av et rom for barne- og ungdomsaktivitet

Kragerø Seilforening
Kr. 235 000,-

til oppgradering og utvikling av Saltneven