Sparebankstiftelsen Skagerrak

Med røtter i lokalsamfunnet siden 1840

 

Sparebankstiftelsen Skagerrak ble etablert i desember 2022. Stiftelsen har sitt utspring fra Skagerrak Sparebank og har dermed sitt primære handlingsområde i Kragerø og Bamble.

Skagerrak Sparebank ble etablert 1. januar 2017, som et resultat av fusjon mellom Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank. Både Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank har historiske røtter tilbake til 1840 tallet og Skagerrak Sparebank har således en solid historisk forankring som en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnene i Bamble og Kragerø. I dag er Sparebankstiftelsen Skagerrak største eier av egenkapitalbevis i Skagerrak Sparebank, med en eierandel på ca. 60%.

 

Engasjerte – Samfunnsbyggende - Langsiktige

 

Opprettelsen av Sparebankstiftelsen Skagerrak skal sikre at kapitalen som var opparbeidet gjennom 170 år forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom Sparebankstiftelsen. Skagerrak Sparebank har gjennom en årrekke vært en viktig lokal støttespiller og bidratt med betydelige beløp til lag og foreninger samt gode prosjekter i Bamble og Kragerø. Et viktig mål for stiftelsen er å videreføre sparebanktradisjonen og forsterke bankens samfunnsengasjement, blant annet gjennom utdeling av gaver til allmennyttige formål. 

Sparebankstiftelsen Skagerrak - støtter lag og foreninger

Stiftelsens formål

 

 • Bidra positivt og være en aktiv støttespiller i lokalsamfunnene i Bamble og Kragerø gjennom gaver til allmennyttige formål
 • Være en langsiktig, stabil og profesjonell eier i Skagerrak Sparebank
 • Utøve en forsvarlig langsiktig kapitalforvaltning av de midler stiftelsen besitter

     Les mer om formål, verdiene og visjonen her

 

Styrende organer i Sparebankstiftelsen Skagerrak

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Den består av 10 medlemmer og 2 varamedlemmer.

 • Svein Arne Walle, Leder
 • Anita Kjærra, Medlem/Medlem Valgkomite
 • Anita Herfoss, Medlem
 • Torgeir Johannessen, Medlem
 • Heidi Faukald, Medlem
 • Henriette Tørjesen, Medlem
 • Hilde Røneid, Medlem/Varamedlem Valgkomite
 • Camilla H. Pedersen, Medlem
 • Jørgen Mustad, Medlem
 • Janna Phil, Medlem/Medlem Valgkomite
 • Stian Størseth, Varamedlem
 • Finn Christian Mehlum, Varamedlem
 • Kai Usterud Bråthen, Varamedlem
 • Jan-Petter Hemsborg, Varamedlem/Leder Valgkomite

Hovedkontaktperson i Sparebankstiftelsen Skagerrak er daglig lederen. Styret består av styrets leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.