Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Sparebankstiftelsen Skagerrak samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Sparebankstiftelsen Skagerrak, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester på . Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Drift & vedlikehold av nettsted

Catch Media AS er Sparebankstiftelsen Skagerrak sin databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes i Norge av leverandøren hos Syse AS. Det er kun Sparebankstiftelsen Skagerrak, Catch Media og Syse som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Sparebankstiftelsen Skagerrak og Catch Media AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Søknadsbehandling

I forbindelse med søknader om gavetildelinger fra Sparebankstiftelsen Skagerrak registrerer stiftelsen personopplysninger i form av navn, epost-adressse og telefonnummer for kontaktperson hos søkeren. Disse opplysningene blir kun brukt som grunnlag for å gi svar på søknaden til kontaktperson. Sparebankstiftelsen Skagerrak beslutter tildelingene, men Skagerrak Sparebank kan få innsyn i de innsendte opplysningene. Opplysningene blir ikke distribuert til annen tredjepart, hverken av stiftelsen eller vår databehandler/systemleverandør, m.v. Personopplysningene blir oppbevart elektronisk som del av søknaden.

Dersom søker/kontaktperson ønsker at disse opplysningene skal slettes eller ønsker innsyn i hva som er lagret, kan vedkommende henvende seg til stiftelsen.

Ved innsending av søknad til oss samtykker du til at stiftelsen kan offentliggjøre eventuelle gaver tildelt din organisasjon.

Webanalyse & informasjonskapsler (cookies)

Google Analytics

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Sparebankstiftelsen Skagerrak bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. I denne erklæringen omtaler vi hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan de brukes. Dersom du er registert i et av systemene til Sparebankstiftelsen Skagerrak har du rett på innsyn i dine egne personopplysninger. Du kan også be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kravet ditt vil bli behandlet kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Alle henvendelser om innsyn i personopplysninger kan rettes til post@domene.no.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Publisert: 28.12.2016, Sist endret: 06.12.2022